soalan lazim2| hubungi kami2| aduan2 | petalaman3

Anggota Kumpulan Pelaksana

Bil Borang Muat Turun
1 Format Surat Sokongan Permohonan Dan Kebenaran Menghadiri Temu Duga Oleh Ketua Jabatan   Muat Turun
2 Borang maklumat Calon Temu Duga AKP (SPP/BG/009)   Muat Turun
3 Senarai Semak Dokumen Temu Duga Bagi Permohonan Ke Jawatan AKP (SPP/BG/008)   Muat Turun
4 Senarai Semak Dokumen Pelantikan AKP   Muat Turun

Pegawai Perkhidmatan Pendidikan

Bil Borang Muat Turun
1 Laporan Khas Temu Duga (SPP/G/002)   Muat Turun
2 Senarai Tugas dan Ko-Kurikulum (SPP/G/003)   Muat Turun
3 Senarai Semak Dokumen Temu Duga Bagi Permohonan Ke Jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan   Muat Turun

Pensyarah

Bil Borang Muat Turun
1 Format Surat Sokongan Permohonan Dan Kebenaran Menghadiri Temu Duga Oleh Ketua Jabatan   Muat Turun
2 Senarai Semak Dokumen Pelantikan PPPT(SPP/BG/001)   Muat Turun
3 Borang Maklumat Calon Temu Duga PPPT (SPP/BG/002)   Muat Turun

Perkhidmatan

Bil Borang Muat Turun
1 PELANJUTAN TEMPOH PERCUBAAN  
1. Borang Perakuan Pelanjutan Tempoh Percubaan-Jadual Keempat (Lampiran A)   Muat Turun
2. Senarai Semak Perakuan Urusan Pelanjutan Tempoh Percubaan (Lampiran B)   Muat Turun
2 PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN  
1. Borang Perakuan Pengesahan Dalam Perkhidmatan-Jadual Ketiga (Lampiran A)    Muat Turun
2. Borang Opsyen Bagi Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Mengikut Subsekyen 6A(1) Akta Pencen (Peraturan 37)-Jadual Kelima (Lampiran B)    Muat Turun
3. Senarai Semak Perakuan Urusan Pengesahan Dalam Perkhidmatan (Lampiran C)    Muat Turun
3 PEMBERIAN TARAF BERPENCEN  
1. Perakuan Pemberian Taraf Berpencen (peraturan 38)-Jadual Keenam (Lampiran A)   Muat Turun
2. Senarai Semak Perakuan Urusan Pemberian Taraf Berpencen (Lampiran B)   Muat Turun
4 Sistem ePROPER  
a Borang Pendaftaran ID Pengguna ePROPER   Muat Turun