Januari-Oktober 2018

Bil Perkhidmatan Dalam Talian Transaksi Bulanan 2018
Jan Feb Mac  April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah
1 Permohonan Jawatan Perkhidmatan Pelajaran 41,800 27,076 22,938  27,490 14,451  11,905  10,124  9,668  7,230  9,371      172,385
2 Semakan Status Pedaftaran Permohonan  64,709  45,154 43,917  56,658 29,914  28,581   50,451 40,304  46,197  35,492      441,377
3  Semakan Status Panggilan Temu Duga 41,872 21,403  12,128 76,780 10,210  8,455 11,328   10,210 13,003  34,440      239,829
4 Semakan Keputusan Temu Duga  23,523 16,298  21,588 17,592 15,321   10,045 8,040   41,414 10,318  14,481      178,620
5 Semakan Status Pemberian Taraf Pencen, Pengesahan Dalam Perkhidmatan Oleh Calon Sedang Berkhidmat 28,920 44,365  70,824 83,096 72,054  63,073  78,434 70,829  45,556   48,272     605,423
Jumlah 200,824 154,296 171,395  261,616 141,950  122,059  158,377  162,757  122,304  142,056      1,637,634

Januari-Disember 2017

Bil Perkhidmatan Dalam Talian Transaksi Bulanan 2017
Jan Feb Mac  April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah
1 Permohonan Jawatan Perkhidmatan Pelajaran 34,576 3'0798 29214 17465 26928 18922 28067 22466 21640 24282  22670  45375 277,028
2 Semakan Status Pedaftaran Permohonan  59,277 54424  47694  37678  51371  34584  42946  20500  56171  64752  50204   66781 519,601 
3  Semakan Status Panggilan Temu Duga 59,024  22456  23565  17866  27117  12808  19889  17859  123486  79115  33396   21927 436,581 
4 Semakan Keputusan Temu Duga  57,611  17890  34147  16874  26097  8667  10216  8898  22937  32148  60176   83757 295,661 
5 Semakan Status Pemberian Taraf Pencen, Pengesahan Dalam Perkhidmatan Oleh Calon Sedang Berkhidmat  17,837  15073  22728  29032  27899 29531  24158  24371  27420  25843  19297   16767 263,189 
Jumlah 228,325  140,641  157,348  118,915  159,412  104,512  125,276  94,094  215,654  226,140  185,743   234,607 2,026,667

Januari-Disember 2016

Bil Perkhidmatan Dalam Talian Transaksi Bulanan 2016
Jan Feb Mac  April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah
1 Permohonan Jawatan Perkhidmatan Pelajaran 30,588 23,393 30,218 30,144 19,125 22,105 54,553 65,590 33,853 26,401 31,043 26,243 393,256
2 Semakan Status Pedaftaran Permohonan  57,816 43,768  54,093  52,259  35,391  49,294 91,995 98,025  85,600  90,272 67,619 52,589 778,781 
3  Semakan Status Panggilan Temu Duga 55  7,418  9,868 3,009 2,895  7,327  27,953  26,620  67,800  32,631  24,788 210,371 
4 Semakan Keputusan Temu Duga  22,874  16,974 16,867 11,875  21,486 89,862  50,109  47,074  45,350  88,850 62,903  64,390 538,614 
5 Semakan Status Pemberian Taraf Pencen,
Pengesahan Dalam Perkhidmatan Oleh Calon Sedang Berkhidmat
6,310  1,632  847  1,380  1,692 7,899  15,703 23,206   25,615  23,103  17,821 125,209
Jumlah 117,643  85,774  109,443  105,526  80,703  172,055  203,985  245,345  214,689  298,938  217,299  185,831 2,046,231 

CATATAN
1. Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online ini adalah bertujuan untuk mendapatkan hit capaian ke atas perkhidmatan online SPP
2. Jumlah hit capaian perkhidmatan online SPP mengambil kira kekerapan PENGGUNA/CALON membuat capaian ke atas
perkhidmatan tersebut dan BUKANNYA JUMLAH PENGGUNA/CALON membuat capaian ke atas perkhidmatan tersebut

 

 

Kod QR

  qr code
Kini anda boleh melayari Portal Rasmi Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP) versi mudah alih menerusi telefon bimbit (Smartphone) hanya dengan menggunakan Kod QR SPP. Anda perlu :
checked1  Muat turun dan instalasi aplikasi QR Reader yang bersesuaian dengan Smartphone anda.
checked1  Buka aplikasi QR Reader yang telah di instalasi dan kemudian imbas Kod QR SPP di atas
   dengan menggunakan aplikasi QR Reader dari Smartphone anda.
checked1  Seterusnya, anda akan terus dibawa ke Portal Rasmi SPP versi mudah alih.