Anggota Kumpulan Pelaksana

Bil Borang Muat Turun
1 Format Surat Sokongan Permohonan Dan Kebenaran Menghadiri Temu Duga Oleh Ketua Jabatan   Muat Turun
2 Borang maklumat Calon Temu Duga AKP (SPP/BG/009)   Muat Turun
3 Senarai Semak Dokumen Temu Duga Bagi Permohonan Ke Jawatan AKP (SPP/BG/008)   Muat Turun
4 Senarai Semak Dokumen Pelantikan AKP   Muat Turun

Pegawai Perkhidmatan Pendidikan

Bil Borang Muat Turun
1 Laporan Khas Temu Duga (SPP/G/002)   Muat Turun
2 Senarai Tugas dan Ko-Kurikulum (SPP/G/003)   Muat Turun
3 Senarai Semak Dokumen Temu Duga Bagi Permohonan Ke Jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan   Muat Turun

Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi

Bil Borang Muat Turun
1 Format Surat Sokongan Permohonan Dan Kebenaran Menghadiri Temu Duga Oleh Ketua Jabatan   Muat Turun
2 Senarai Semak Dokumen Pelantikan PPPT(SPP/BG/001)   Muat Turun
3 Borang Maklumat Calon Temu Duga PPPT (SPP/BG/002)   Muat Turun

Perkhidmatan

Bil Borang Muat Turun
1 PELANJUTAN TEMPOH PERCUBAAN  
1. Borang Perakuan Pelanjutan Tempoh Percubaan-Jadual Keempat (Lampiran A)   Muat Turun
2. Senarai Semak Perakuan Urusan Pelanjutan Tempoh Percubaan (Lampiran B)   Muat Turun
2 PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN  
1. Borang Perakuan Pengesahan Dalam Perkhidmatan-Jadual Ketiga (Lampiran A)    Muat Turun
2. Borang Opsyen Bagi Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Mengikut Subsekyen 6A(1) Akta Pencen (Peraturan 37)-Jadual Kelima (Lampiran B)    Muat Turun
3. Senarai Semak Perakuan Urusan Pengesahan Dalam Perkhidmatan (Lampiran C)    Muat Turun
3 PEMBERIAN TARAF BERPENCEN  
1. Perakuan Pemberian Taraf Berpencen (peraturan 38)-Jadual Keenam (Lampiran A)   Muat Turun
2. Senarai Semak Perakuan Urusan Pemberian Taraf Berpencen (Lampiran B)   Muat Turun
4 Sistem ePROPER  
a Borang Pendaftaran ID Pengguna ePROPER   Muat Turun

 

 

 

Pilihan W3C

Pilihan Warna:
blue green oren
Saiz Tulisan:
  • Arial
  • Calibri
  • Times New Roman

Kod QR

  qr code
Kini anda boleh melayari Portal Rasmi Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP) versi mudah alih menerusi telefon bimbit (Smartphone) hanya dengan menggunakan Kod QR SPP. Anda perlu :
checked1  Muat turun dan instalasi aplikasi QR Reader yang bersesuaian dengan Smartphone anda.
checked1  Buka aplikasi QR Reader yang telah di instalasi dan kemudian imbas Kod QR SPP di atas
   dengan menggunakan aplikasi QR Reader dari Smartphone anda.
checked1  Seterusnya, anda akan terus dibawa ke Portal Rasmi SPP versi mudah alih.