Anggota Kumpulan Pelaksana

Bil Borang Muat Turun
1 Format Surat Sokongan Permohonan Dan Kebenaran Menghadiri Temu Duga Oleh Ketua Jabatan   Muat Turun
2 Borang maklumat Calon Temu Duga AKP (SPP/BG/009)   Muat Turun
3 Senarai Semak Dokumen Temu Duga Bagi Permohonan Ke Jawatan AKP (SPP/BG/008)   Muat Turun
4 Senarai Semak Dokumen Pelantikan AKP   Muat Turun

Guru

Bil Borang Muat Turun
1 Laporan Khas Temu Duga (SPP/G/002)   Muat Turun
2 Senarai Tugas dan Ko-Kurikulum (SPP/G/003)   Muat Turun
3 Senarai Semak Dokumen Temu Duga Bagi Permohonan Ke Jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan   Muat Turun

Pensyarah

Bil Borang Muat Turun
1 Format Surat Sokongan Permohonan Dan Kebenaran Menghadiri Temu Duga Oleh Ketua Jabatan   Muat Turun
2 Senarai Semak Dokumen Pelantikan PPPT(SPP/BG/001)   Muat Turun
3 Borang Maklumat Calon Temu Duga PPPT (SPP/BG/002)   Muat Turun

Perkhidmatan

Bil Borang Muat Turun
1 Senarai Semak Urusan Pelanjutan Tempoh Percubaan  
a Pelanjutan Tempoh Percubaan - SPP/K/001   Muat Turun
b Borang Perakuan Pelanjutan Tempoh Percubaan - Jadual Keempat  Lampiran B (Sekolah PTJ)   Muat Turun
c Borang Perakuan Pelanjutan Tempoh Percubaan - Jadual Keempat  Lampiran C (Sekolah Bukan PTJ)   Muat Turun
2 Senarai Semak Urusan Pengesahan Dalam Perkhidmatan  
a Pengesahan Dalam Perkhidmatan - SPP/K/002    Muat Turun
b Borang Perakuan Pengesahan Dalam Perkhidmatan - Jadual Ketiga Lampiran II (Sekolah Bukan PTJ)    Muat Turun
c Borang Perakuan Pengesahan Dalam Perkhidmatan - Jadual Ketiga Lampiran III (Sekolah PTJ)    Muat Turun
d Borang Opsyen Bagi Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Mengikut SubSeksyen 6A (1) Akta Pencen 1980 - Jadual Kelima Lampiran IV (Sekolah PTJ)    Muat Turun
e Borang Opsyen Bagi Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Mengikut SubSeksyen 6A (1) Akta Pencen 1980 - Jadual Kelima Lampiran V (Sekolah Bukan PTJ)    Muat Turun
3 Senarai Semak Urusan Pemberian Taraf Berpencen  
a Pemberian Taraf Pencen - SPP/K/003   Muat Turun
b Perakuan Pemberian Taraf Berpencen - Jadual Keenam Lampiran VII (Sekolah PTJ)   Muat Turun
c Perakuan Pemberian Taraf Berpencen - Jadual Keenam Lampiran VIII (Sekolah Bukan PTJ)   Muat Turun
4 Borang Pendaftaran ID Pengguna ePROPER  
a Borang Pendaftaran ID Pengguna ePROPER   Muat Turun

 

 

 

Kod QR

  qr code
Kini anda boleh melayari Portal Rasmi Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP) versi mudah alih menerusi telefon bimbit (Smartphone) hanya dengan menggunakan Kod QR SPP. Anda perlu :
checked1  Muat turun dan instalasi aplikasi QR Reader yang bersesuaian dengan Smartphone anda.
checked1  Buka aplikasi QR Reader yang telah di instalasi dan kemudian imbas Kod QR SPP di atas
   dengan menggunakan aplikasi QR Reader dari Smartphone anda.
checked1  Seterusnya, anda akan terus dibawa ke Portal Rasmi SPP versi mudah alih.