Pelaksanaan fungsi-fungsi SPP adalah merujuk kepada undang-undang dan peraturan berikut:

  • Perkara 141A, 142, 143, 144, 146 Perlembagaan Persekutuan

  • Akta Suruhanjaya Perkhidmatan 1957 [Akta 393]

  • Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2012 [P.U. (A) 1/2012]

  • Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 [P.U. (A) 395/1993]

  • Peraturan Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pendidikan 1994 [P.U. (A) 458/1994]

  • Perintah Keanggotaan Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran 2006 [P.U. (A) 127/2006]

  • Kaedah Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan 2007 [P.U. (A) 189/2007]

Pilihan W3C

Pilihan Warna:
blue green oren
Saiz Tulisan:
  • Arial
  • Calibri
  • Times New Roman

Kod QR

  qr code
Kini anda boleh melayari Portal Rasmi Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP) versi mudah alih menerusi telefon bimbit (Smartphone) hanya dengan menggunakan Kod QR SPP. Anda perlu :
checked1  Muat turun dan instalasi aplikasi QR Reader yang bersesuaian dengan Smartphone anda.
checked1  Buka aplikasi QR Reader yang telah di instalasi dan kemudian imbas Kod QR SPP di atas
   dengan menggunakan aplikasi QR Reader dari Smartphone anda.
checked1  Seterusnya, anda akan terus dibawa ke Portal Rasmi SPP versi mudah alih.