Urusan pengambilan akan diselesaikan tidak lewat 12 minggu dari tarikh permohonan lengkap dari Kementerian.

Tertakluk kepada:

a.   i. Jadual- jadual temu duga yang diluluskan oleh Suruhanjaya;
      ii. Keputusan muktamad kekosongan jawatan oleh KPM;
      iii. Permohonan yang lengkap daripada calon mengikut bidang yang dipohon; dan
      iv. Tidak tertakluk kepada calon pengambilan khas seperti SABK, SLTP dan penggabungan sesuatu skim perkhidmatan.

b. Keputusan urusan perkhidmatan dimaklumkan tidak lewat daripada enam minggu dari tarikh perakuan lengkap diterima

c. Surat keputusan Suruhanjaya bagi urusan Rayuan Tatatertib dan Rayuan Naik Pangkat dikeluarkan kepada Jabatan/Agensi tidak lewat daripada tempoh lapan minggu setelah surat rayuan dan dokumen lain lengkap diterima

d. Surat keputusan Suruhanjaya bagi urusan Tindakan Tatatertib Am dikeluarkan kepada pegawai tidak lewat daripada tempoh 12 minggu setelah representasi dan ulasan Ketua Jabatan lengkap diterima

e. Makluman akuan penerimaan aduan yang diterima melalui emel adalah dalam tempoh satu hari bekerja dan maklum balas aduan dalam tempoh lima hari bekerja.

f. Pembayaran Bil dibuat dalam tempoh tidak melebihi 14 hari dari penerimaan bil yang lengkap.

Kod QR

  qr code
Kini anda boleh melayari Portal Rasmi Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP) versi mudah alih menerusi telefon bimbit (Smartphone) hanya dengan menggunakan Kod QR SPP. Anda perlu :
checked1  Muat turun dan instalasi aplikasi QR Reader yang bersesuaian dengan Smartphone anda.
checked1  Buka aplikasi QR Reader yang telah di instalasi dan kemudian imbas Kod QR SPP di atas
   dengan menggunakan aplikasi QR Reader dari Smartphone anda.
checked1  Seterusnya, anda akan terus dibawa ke Portal Rasmi SPP versi mudah alih.