Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Malaysia - Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Malaysia https://www.spp.gov.my Thu, 24 Aug 2017 17:08:37 +0800 Open Source Excellence RSS Feeder en-gb Ketua Pegawai Maklumat (CIO) https://www.spp.gov.my/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=728:ketua-pegawai-maklumat-cio&catid=82&Itemid=1010&lang=my https://www.spp.gov.my/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=728:ketua-pegawai-maklumat-cio&catid=82&Itemid=1010&lang=my  

Nama : Encik Mahpof bin Mahmood
Jawatan : Timbalan Setiausaha (Pengurusan)
​E-mel : mahpof@spp.gov.my
Telefon : 603-8871 7323
]]>
azlina@spp.gov.my (Admin) Mon, 01 Aug 2016 16:16:42 +0800
Piagam Pelanggan Tahun 2016 https://www.spp.gov.my/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=697:pencapaian-piagam-pelanggan-tahun-2016&catid=82&Itemid=1008&lang=my https://www.spp.gov.my/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=697:pencapaian-piagam-pelanggan-tahun-2016&catid=82&Itemid=1008&lang=my  


Laman Utama > Pencapaian Piagam Pelanggan > Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2016


PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN TAHUN 2016

 

BilTajuk Artikel
1. Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Januari 2016
2. Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Februari 2016
3. Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Mac 2016
4. Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan April 2016
5. Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Mei 2016
6. Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Jun 2016
7. Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Julai 2016

8.

Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Ogos 2016
9. Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan September 2016
10. Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Oktober 2016
11. Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan November 2016
12. Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Disember 2016

 

]]>
pro@spp.gov.my (Shahir) Wed, 20 Apr 2016 11:42:46 +0800
Piagam Pelanggan Tahun 2015 https://www.spp.gov.my/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=577:piagam-pelanggan-tahun-2015&catid=82&Itemid=966&lang=my https://www.spp.gov.my/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=577:piagam-pelanggan-tahun-2015&catid=82&Itemid=966&lang=my  


Laman Utama > Pencapaian Piagam Pelanggan > Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2015


PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN TAHUN 2015

 

BilTajuk Artikel
1. Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Januari 2015
2. Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Februari 2015
3. Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Mac 2015
4. Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan April 2015
5. Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Mei 2015
6. Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Jun 2015
7. Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Julai 2015

8.

Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Ogos 2015
9. Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan September 2015
10. Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Oktober 2015
11. Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan November 2015
12. Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Disember 2015

 

]]>
pro@spp.gov.my (Shahir) Wed, 18 Mar 2015 13:03:18 +0800
Piagam Pelanggan SPP https://www.spp.gov.my/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=386:piagam-pelanggan-spp&catid=82&Itemid=584&lang=my https://www.spp.gov.my/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=386:piagam-pelanggan-spp&catid=82&Itemid=584&lang=my  


Laman Utama > Info Korporat > Piagam Pelanggan SPP


PIAGAM PELANGGAN SPP

  a. Urusan pengambilan akan diselesaikan tidak lewat 12 minggu dari tarikh permohonan lengkap dari Kementerian.
Tertakluk kepada:
i.  Jadual- jadual temu duga yang diluluskan oleh Suruhanjaya;
ii. Keputusan muktamad kekosongan jawatan oleh KPM;
iii. Permohonan yang lengkap daripada calon  mengikut bidang yang dipohon; dan
iv. Tidak tertakluk kepada calon pengambilan khas seperti SABK, SLTP dan penggabungan sesuatu skim perkhidmatan.
 
  b.   Keputusan urusan perkhidmatan dimaklumkan tidak lewat daripada enam minggu dari tarikh perakuan lengkap diterima
       
  c.   Surat keputusan Suruhanjaya bagi urusan Rayuan Tatatertib dan Rayuan Naik Pangkat dikeluarkan kepada Jabatan/Agensi tidak lewat daripada tempoh lapan minggu setelah surat rayuan dan  dokumen lain lengkap diterima
       
  d.   Surat keputusan Suruhanjaya bagi urusan Tindakan Tatatertib Am dikeluarkan kepada pegawai tidak lewat daripada tempoh 12 minggu setelah representasi dan ulasan Ketua Jabatan lengkap diterima
 
  e. Makluman akuan penerimaan aduan yang diterima melalui emel adalah dalam tempoh satu hari bekerja dan maklum balas aduan dalam tempoh lima hari bekerja.
 
  f. Pembayaran Bil dibuat dalam tempoh tidak melebihi 14 hari dari penerimaan bil yang lengkap.
       
       
]]>
pro@spp.gov.my (Shahir) Fri, 21 Mar 2014 11:47:43 +0800
Akta (Undang-Undang) https://www.spp.gov.my/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=110:undang-undang-dan-peraturan-peraturan&catid=82&Itemid=582&lang=my https://www.spp.gov.my/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=110:undang-undang-dan-peraturan-peraturan&catid=82&Itemid=582&lang=my  


Laman Utama > Info Korporat > Akta (Undang-Undang)


AKTA (UNDANG-UNDANG)

 

Pelaksanaan fungsi-fungsi SPP adalah merujuk kepada undang-undang dan peraturan berikut:

  • Seksyen 141A, 142, 143, 144, 146 Perlembagaan Persekutuan
  • Akta Suruhanjaya Perkhidmatan 1957 (Akta 393) (Pindaan Jadual 2007)
  • Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2012 (P.U. (A) 1/2012)
  • Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 (P.U. (A) 395/1993).
  • Peraturan-peraturan Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pendidikan 1994 (P.U. (A) 458/1994)
  • Perintah Keanggotaan Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran 2006 (P.U. (A) 127/2006).
  • Kaedah-kaedah Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran 2007 (P.U. (A) 189/2007).
  • Kaedah-kaedah Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (Pindaan) 2009 (P.U. (A) 321/2009).

]]>
userd@spp.gov.my (User Dasar) Thu, 05 Dec 2013 13:00:48 +0800
Visi, Misi dan Objektif https://www.spp.gov.my/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=113:visi-misi-dan-objektif-suruhanjaya-perkhidmatan-pelajaran&catid=82&Itemid=1007&lang=my https://www.spp.gov.my/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=113:visi-misi-dan-objektif-suruhanjaya-perkhidmatan-pelajaran&catid=82&Itemid=1007&lang=my  


Laman Utama > Info Korporat > Visi, Misi, Objektif


VISI, MISI DAN OBJEKTIF

 
Visi SPP
Peneraju Transformasi Modal Insan Perkhidmatan Pendidikan

Misi SPP
Melantik dan Mengekalkan Bakat Terbaik Dalam Perkhidmatan Pendidikan Melalui Pengurusan Perkhidmatan Yang Transformatif

Objektif SPP
Memastikan kuasa-kuasa di bawah Perkara 144 (1) Perlembagaan Persekutuan dalam urusan pelantikan, perkhidmatan, tatatertib dan naik pangkat dilaksanakan dengan lebih efisien dan efektif
]]>
pro@spp.gov.my (Shahir) Thu, 05 Dec 2013 13:02:13 +0800
Fungsi SPP https://www.spp.gov.my/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=109:fungsi-spp&catid=82&Itemid=685&lang=my https://www.spp.gov.my/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=109:fungsi-spp&catid=82&Itemid=685&lang=my  


Laman Utama > Info Korporat > Fungsi SPP


FUNGSI SPP

 fungsi
]]>
userd@spp.gov.my (User Dasar) Thu, 05 Dec 2013 13:00:21 +0800
SEJARAH SPP https://www.spp.gov.my/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=108:sejarah-suruhanjaya-perkhidmatan-pelajaran&catid=82&Itemid=1037&lang=my https://www.spp.gov.my/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=108:sejarah-suruhanjaya-perkhidmatan-pelajaran&catid=82&Itemid=1037&lang=my  


Laman Utama > Info Korporat > Sejarah SPP


SEJARAH SPP

SPP ditubuhkan pada 1 Januari 1974 melalui Akta A193 dan P.U.(B) 556/1973 hasil daripada syor yang dikemukakan oleh Suruhanjaya Diraja Aziz untuk bertindak sebagai Pihak Berkuasa dalam perkhidmatan pelajaran yang menjalankan fungsinya mengikut Perkara 144 (1) Perlembagaan Persekutuan.

Sehingga kini keanggotaan SPP ditetapkan seramai 13 orang yang diketuai oleh Pengerusi dan dibantu oleh urus setia yang diketuai oleh seorang Setiausaha. Semua Anggota SPP dilantik oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong.

SPP merupakan Pihak Berkuasa Melantik (PBM) bagi anggota Perkhidmatan Pendidikan dalam urusan pelantikan, pengesahan dalam perkhidmatan, kemasukan ke dalam perjawatan tetap atau perjawatan berpencen, kenaikan pangkat, pertukaran pelantikan/pertukaran tetap perkhidmatan dan kawalan tatatertib.

SPP menjalankan kuasanya melalui mesyuarat-mesyuarat seperti Mesyuarat Suruhanjaya tentang urusan pelantikan, perkhidmatan, kenaikan pangkat dan tatatertib, Mesyuarat Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat dan Mesyuarat Lembaga Rayuan Tatatertib.

]]>
userd@spp.gov.my (User Dasar) Thu, 05 Dec 2013 12:59:47 +0800
Piagam Pelanggan Tahun 2014 https://www.spp.gov.my/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=107:piagam-pelanggan&catid=82&Itemid=605&lang=my https://www.spp.gov.my/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=107:piagam-pelanggan&catid=82&Itemid=605&lang=my  


Laman Utama > Pencapaian Piagam Pelanggan > Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2014


PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN TAHUN 2014

 

BilTajuk Artikel
1. Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Januari 2014
2. Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Februari 2014
3. Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Mac 2014
4.
Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan April 2014
 5. Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Mei 2014
6.
Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Jun 2014
7. Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Julai 2014
8.

Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Ogos 2014

9.

Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan September 2014

10.

Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Oktober 2014

11.

Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan November 2014

12.

Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Disember 2014

 

]]>
pro@spp.gov.my (Shahir) Thu, 05 Dec 2013 12:58:38 +0800
Pengurusan Atasan https://www.spp.gov.my/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=106:pengurusan-atasan&catid=82&Itemid=581&lang=my https://www.spp.gov.my/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=106:pengurusan-atasan&catid=82&Itemid=581&lang=my  


Laman Utama > Info Korporat > Profil Pengurusan Atasan


PROFIL PENGURUSAN ATASAN

 

 

 

Datuk Abu Bakar Idris

 YBHG. DATUK ABU BAKAR BIN IDRIS
SETIAUSAHA
   
 En Chin TSU Mahpof2
ENCIK CHIN WENG PENG
ENCIK MAHPOF BIN MAHMOOD
TIMBALAN SETIAUSAHA
TIMBALAN SETIAUSAHA
(PENGAMBILAN & PERKHIDMATAN)
(PENGURUSAN)

 

]]>
pro@spp.gov.my (Shahir) Thu, 05 Dec 2013 12:57:53 +0800
Dasar Kualiti, Slogan Q dan Kod Etika https://www.spp.gov.my/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=105:dasar-kualiti-slogan-q-dan-kod-etika&catid=82&Itemid=687&lang=my https://www.spp.gov.my/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=105:dasar-kualiti-slogan-q-dan-kod-etika&catid=82&Itemid=687&lang=my  


Laman Utama > Info Korporat > Dasar Kualiti, Slogan Q dan Kod Etika


DASAR KUALITI, SLOGAN Q DAN KOD ETIKA

 
Dasar Kualiti : SPP Adalah Komited Terhadap Usaha Penambahbaikan Yang Berterusan Bagi Mencapai Harapan Pelanggan

Slogan Q


:


Dinamik, Efektif dan Berintegriti


 Kod Etika :
    T - Tegas, Adil dan Profesional
    E - Efisyen dan Efektif
    K - Keikhlasan dan Kesyukuran
    A - Amanah dan Akauntabiliti
    D - Dinamik dan Berdisiplin
]]>
pro@spp.gov.my (Shahir) Thu, 05 Dec 2013 12:57:13 +0800
Carta Organisasi Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran https://www.spp.gov.my/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=104:carta-organisasi-suruhanjaya-perkhidmatan-pelajaran&catid=82&Itemid=583&lang=my https://www.spp.gov.my/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=104:carta-organisasi-suruhanjaya-perkhidmatan-pelajaran&catid=82&Itemid=583&lang=my  


Laman Utama > Info Korporat > Carta Organisasi


CARTA ORGANISASI SPP

 CARTA ORGANISASI SPP
]]>
pro@spp.gov.my (Shahir) Thu, 05 Dec 2013 12:56:36 +0800
Profil Ahli Suruhanjaya https://www.spp.gov.my/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=96:anggota-suruhanjaya&catid=82&Itemid=580&lang=my https://www.spp.gov.my/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=96:anggota-suruhanjaya&catid=82&Itemid=580&lang=my  


Laman Utama > Info Korporat > Profil Anggota Suruhanjaya


PROFIL AHLI SURUHANJAYA

Pass asj pengerusi 
YBHG. TAN SRI DR. HAILI BIN DOLHAN
P.S.M. , P.M.W. , A.M.N. , P.P.B.
PENGERUSI

Tan Sri Ahmad Phaisal 2  

YBHG. TAN SRI AHMAD PHESAL BIN TALIB
P.S.M. , S.M.W.
TIMBALAN PENGERUSI
Pass asj 6 Pass asj 9  YBhg. Dato Misrah bin Haji Ibrahim  YBhg. Dato Haji Sufaat bin Tumin

TUAN HAJI OSMAN BIN HAJI ABD. AZIZ

 A.M.N.

 

ENCIK MORAZUKI BIN HASHIM

A.M.N. , A.M.K. , B.C.K.

 

YBHG. DATO' MISRAH BIN HAJI IBRAHIM

S.D.K. , D.S.D.K. , K.M.N.

YBHG. DATO' HAJI SUFA'AT BIN TUMIN

 D.S.A.P. , A.M.N. , P.I.S.II.

Puan Hajah Serina binti Sauni  

YBrs. Dr Masnah binti Ali Muda

 YBhg. Dato Dr. Lee Boon Hua

 YBhg Datuk Hj Mohlis bin Hj Jaafar

PUAN HAJAH SERINA BINTI SAUNI

 P.P.B. , P.P.S. , A.M.N.

YBRS. DR. MASNAH BINTI ALI MUDA

 J.M.N.

 

YBHG. DATO' DR. LEE BOON HUA

 D.B.N.S.

YBHG. DATUK HAJI MOHLIS BIN HAJI JAAFAR

 D.M.S.M. , A.M.S.

       
       
Dato S.kumaran   Encik Choy Lup Bong    

YBHG. DATO' S. KUMARAN 

 D.P.M.K. , D.M.P.N. , K.M.N. , A.M.K.

 

ENCIK CHOY LUP BONG

  K.M.N.

 
   

]]>
pro@spp.gov.my (Shahir) Thu, 05 Dec 2013 12:52:30 +0800
Piagam Pelanggan Tahun 2017 https://www.spp.gov.my/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=771:piagam-pelanggan-tahun-2017&catid=82&Itemid=1050&lang=my https://www.spp.gov.my/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=771:piagam-pelanggan-tahun-2017&catid=82&Itemid=1050&lang=my  


Laman Utama > Pencapaian Piagam Pelanggan > Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2017


PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN TAHUN 2017

 

BilTajuk Artikel
1. Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Januari 2017
2. Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Februari 2017
3. Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Mac 2017
4. Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan April 2017
5. Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Mei 2017
6. Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Jun 2017
7. Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Julai 2017

8.

Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Ogos 2017
9. Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan September 2017
10. Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Oktober 2017
11. Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan November 2017
12. Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Disember 2017

 

]]>
pro@spp.gov.my (Shahir) Wed, 11 Jan 2017 15:23:59 +0800