Menu Web Personalization (3)

ePROPER

eProper2

Check
Online

atastalian2

Job
Applications

pemohonpekerjaan2

Civil
Servants

penjawatawam2

General
Public

orangawam2

ESC
Personnel

wargaspp2

Announcement / Latest News

image HEBAHAN KEPUTUSAN TEMU DUGA KE JAWATAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN GRED DG41 UNTUK CALON PISMP I...
Keputusan temu duga bagi pelantikan ke jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG41 bagi calon PISMP IPGM tamat 2016 tagging SJKT untuk sesi te...

Muat Naik 17/08/2017

image PEKELILING SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN BILANGAN 2 TAHUN 2017 – PELAKSANAAN PERATURAN PENGENDA...
Pekeliling ini dikeluarkan untuk memaklumkan keputusan Suruhanjaya mengenai tatacara pelaksanaan peraturan berkaitan pengendalian Laporan Pemeriksaan ...

Muat Naik 16/08/2017

image HEBAHAN PANGGILAN TEMU DUGA KE JAWATAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN GRED DG41 UNTUK CALON PISMP I...
    Temu duga ke jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG41 bagi calon PISMP IPGM bagi tagging SJKC akan dilaksanaka...

Muat Naik 01/08/2017

image CALON SIMPANAN : KEPUTUSAN TEMU DUGA KE JAWATAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN GRED DG41 CALON LEPA...
Keputusan temu duga bagi pelantikan ke jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) Gred DG41 bagi calon SIMPANAN Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (I...

Muat Naik 12/07/2017

image HEBAHAN PANGGILAN TEMU DUGA KE JAWATAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN GRED DG41 UNTUK CALON PISMP I...
Temu duga ke jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG41 bagi calon PISMP IPGM di Putrajaya, Pulau Pinang, Johor, Pahang, Sabah dan Sarawak ba...

Muat Naik 09/07/2017

Lihat Sepenuhnya