1.

Jawatan : Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi
Kementerian / Jabatan : Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia
Kumpulan Perkhidmatan : Pengurusan dan Professional
Klasifikasi Perkhidmatan : Klasifikasi Perkhidmatan Pendidikan

 

2. Jadual Gaji
  Gred Jadual Gaji Minimum - Maksimum
Gred DH29
Peringkat Gaji Minimum Gaji Maksimum Kadar Keniakan Gaji Tahunan
P1 RM1,588.45 RM3,575.92 RM145.00
P2 RM1,689.29 RM3,801.45
P3 RM1,793.55 RM4,034.00
Gred DH41
Peringkat Gaji Minimum Gaji Maksimum Kadar Keniakan Gaji Tahunan
P1 RM1,916.31 RM5,474.81 RM225.00
P2 RM2,023.23 RM5,789.26
P3 RM2,134.88 RM6,130.59
Syarat Lantikan Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :-
 • Warganegara Malaysia
 • Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

Kelayakan Untuk Lantikan Terus ke Gred DH29

(a) (i)

Diploma dalam bidang pendidikan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau maktab-maktab perguruan tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

(Gaji permulaan ialah pada Gred DH29 : RM 1,588.45); atau

  (ii) Diploma dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred DH29:RM1,661.95); atau [Calon-calon yang memiliki Sijil Kursus Perguruan Lepas Diploma daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau maktab-maktab perguruan tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya akan dibayar satu tangga gaji lebih tinggi daripada gaji yang ditetapkan]. (Gaji permulaan ialah pada Gred DH29:RM1,735.44); atau

  (iii)  

Diploma dalam bidang pertanian/ kejuruteraan/ senibina/ ukur bahan/ ukur tanah/ ukur bangunan/ seni bina landskap/ perancangan bandar dan wilayah yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred DH29:RM1,735.44).

[Calon-calon yang memiliki Sijil Kursus Perguruan Lepas Diploma daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau maktab-maktab perguruan tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya akan dibayar satu tangga gaji lebih tinggi daripada gaji yang ditetapkan].

(Gaji permulaan ialah pada Gred DH29:RM1,808.94); atau

 dan

(b)

kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
(c) (i) ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya (Gaji permulaan ialah pada Gred DH41:RM2,120.73); atau [Calon-calon di atas yang memiliki Diploma Pendidikan hendaklah dibayar satu tangga gaji lebih tinggi daripada gaji yang ditetapkan] (Gaji permulaan ialah pada Gred DH41:RM2,222.94); atau

(ii) ijazah sarjana muda kepujian dengan pendidikan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred DH41:RM2,222.94); atau
(iii) Ijazah Sarjana Muda Undang-undang yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred DH41:RM2,222.94); atau [Calon-calon di atas yang memiliki Diploma Pendidikan hendaklah dibayar satu tangga gaji lebih tinggi daripada gaji yang ditetapkan] (Gaji permulaan ialah pada Gred DH41:RM2,325.14); atau

(iv) Ijazah Sarjana Muda Sains Pertanian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred DH41:RM2,222.94); atau [Calon-calon di atas yang memiliki Diploma Pendidikan hendaklah dibayar satu tangga gaji lebih tinggi daripada gaji yang ditetapkan] (Gaji permulaan ialah pada Gred DH41:RM2,325.14); atau

(v)

ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan/ ukur bahan/ ukur tanah/ ukur bangunan/ seni bina landskap/ perancangan bandar dan wilayah yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

(Gaji permulaan ialah pada Gred DH41:RM2,325.14); atau

[Calon-calon di atas yang memiliki Diploma Pendidikan hendaklah dibayar satu tangga gaji lebih tinggi daripada gaji yang ditetapkan]

(Gaji permulaan ialah pada Gred DH41:RM2,427.35); atau

(vi)

Ijazah Sarjana Muda Seni Bina yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

(Gaji permulaan ialah pada Gred DH41:RM2,529.56); atau

[Calon-calon di atas yang memiliki Diploma Pendidikan hendaklah dibayar satu tangga gaji lebih tinggi daripada gaji yang ditetapkan]

(Gaji permulaan ialah pada Gred DH41:RM2,631.77); atau

(vii)

Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

(Gaji permulaan ialah pada Gred DH41:RM2,733.98);

[Calon-calon di atas yang memiliki Diploma Pendidikan hendaklah dibayar satu tangga gaji lebih tinggi daripada gaji yang ditetapkan]

(Gaji permulaan ialah pada Gred DH41:RM2,836.19); atau

(viii)

Ijazah Sarjana Muda Perakaunan serta menjadi Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan;

(Gaji permulaan ialah pada Gred DH41:RM2,836.19);

[Calon-calon di atas yang memiliki Diploma Pendidikan hendaklah dibayar satu tangga gaji lebih tinggi daripada gaji yang ditetapkan]

(Gaji permulaan ialah pada Gred DH41:RM2,938.40); atau

(ix)

Ahli Penuh Institut Akauntan Malaysia; atau

(Gaji permulaan ialah pada Gred DH41:RM2,938.40);

[Calon-calon di atas yang memiliki Diploma Pendidikan hendaklah dibayar satu tangga gaji lebih tinggi daripada gaji yang ditetapkan]

(Gaji permulaan ialah pada Gred DH41:RM3,040.60); atau

(x)

ijazah sarjana dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

(Gaji permulaan ialah pada Gred DH41:RM2,631.77); atau

[Calon-calon di atas yang memiliki Diploma Pendidikan hendaklah dibayar satu tangga gaji lebih tinggi daripada gaji yang ditetapkan]

(Gaji permulaan ialah pada Gred DH41:RM2,733.98); atau

(xi)

ijazah doktor falsafah (Ph.D) dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

(Gaji permulaan ialah pada Gred DH41:RM2,938.40).

[Calon-calon di atas yang memiliki Diploma Pendidikan hendaklah dibayar satu tangga gaji lebih tinggi daripada gaji yang ditetapkan]

(Gaji permulaan ialah pada Gred DH41:RM3,040.60); atau

(f) Kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
Taraf Jawatan : Tetap
Penaklukan Di Bawah syarat-syarat perkhidmatan : Pegawai-pegawai yang memasuki skim perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi adalah tertakluk kepada syarat-syarat perkhidmatan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.
Fungsi Tugas / Bidang : Bertanggungjawab melaksanakan tugas dengan profesional meliputi aspek-aspek dan aktiviti-aktiviti seperti berikut
 • pengurusan pelajar;
 • pengurusan organisasi;
 • pengurusan dasar;
 • penyelidikan, pengkomersilan dan khidmat nasihat;
 • jaringan dan kolaborasi; dan
 • pengurusan sumber manusia.
Tarikh Tutup Permohonan : Spanjang masa

Pilihan W3C

Pilihan Warna:
blue green oren
Saiz Tulisan:
 • Arial
 • Calibri
 • Times New Roman

Kod QR

  qr code
Kini anda boleh melayari Portal Rasmi Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP) versi mudah alih menerusi telefon bimbit (Smartphone) hanya dengan menggunakan Kod QR SPP. Anda perlu :
checked1  Muat turun dan instalasi aplikasi QR Reader yang bersesuaian dengan Smartphone anda.
checked1  Buka aplikasi QR Reader yang telah di instalasi dan kemudian imbas Kod QR SPP di atas
   dengan menggunakan aplikasi QR Reader dari Smartphone anda.
checked1  Seterusnya, anda akan terus dibawa ke Portal Rasmi SPP versi mudah alih.