Seseorang pegawai layak diberi taraf berpencen sekiranya tidak memilih skim KWSP, telah disahkan dalam perkhidmatan dan genap tempoh tiga tahun perkhidmatan yang boleh diambilkira.

Tanggungjawab Ketua Jabatan

Ketua Jabatan hendaklah memastikan perakuan pegawai yang dikemukakan kepada Suruhanjaya disertakan dengan dokumen berikut:

 1. Borang Perakuan Pemberian Taraf Berpencen (peraturan 38)-Jadual Keenam (Lampiran A) Pekeliling SPP Bil. 4 Tahun 2018);
 2. Senarai Semak Perakuan Urusan Pemberian Taraf Berpencen (Lampiran B) Pekeliling SPP Bil. 4 Tahun 2018) dan
 3. Salinan Buku Rekod Perkhidmatan (Kenyataan Perkhidmatan, Kenyataan Cuti dan Lembaran Kelakuan) yang kemas kini/ teratur dan disahkan.

Peraturan/ Pekeliling/ Surat Pekeliling Yang Berkaitan

 1. Akta Pencen 1980;
 2. Peraturan-Peraturan Pencen 1980;
 3. Akta Pencen (Pindaan 1992);
 4. Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2012 (P.U.(A) 1/2012); dan
 5. Pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Bilangan 4 Tahun 2018 - Tatacara Pemberian Taraf Berpencen.

Pilihan W3C

Pilihan Warna:
blue green oren
Saiz Tulisan:
 • Arial
 • Calibri
 • Times New Roman

Kod QR

  qr code
Kini anda boleh melayari Portal Rasmi Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP) versi mudah alih menerusi telefon bimbit (Smartphone) hanya dengan menggunakan Kod QR SPP. Anda perlu :
checked1  Muat turun dan instalasi aplikasi QR Reader yang bersesuaian dengan Smartphone anda.
checked1  Buka aplikasi QR Reader yang telah di instalasi dan kemudian imbas Kod QR SPP di atas
   dengan menggunakan aplikasi QR Reader dari Smartphone anda.
checked1  Seterusnya, anda akan terus dibawa ke Portal Rasmi SPP versi mudah alih.