Pekeliling 2018


Tarikh Berkuatkuasa: 12 Julai 2018

Surat Edaran Tahun 2018 Peringatan Pematuhan Pelaksanaan Peraturan Pengendalian Laporan Pemeriksaan Kesihatan Oleh Ketua Jabatan Bagi Maksud Pelantikan Ke Dalam Perkhidmatan Pendidikan Surat Edaran Tahun 2018 Peringatan Pematuhan Pelaksanaan Peraturan Pengendalian Laporan Pemeriksaan Kesihatan Oleh Ketua Jabatan Bagi Maksud Pelantikan Ke Dalam Perkhidmatan Pendidikan

Tarikh Berkuatkuasa: 02 Ogos 2018

Pekeliling SPP Bil. 1 Tahun 2018 Tatacara Pengesahan Pelantikan Tetap Pekeliling SPP Bil. 1 Tahun 2018 Tatacara Pengesahan Pelantikan Tetap

Tarikh Berkuatkuasa: 02 Ogos 2018

Pekeliling SPP Bil. 2 Tahun 2018 Tatacara Pelanjutan Tempoh Percubaan (Pekeliling ini membatalkan Pekeliling SPP Bil. 3 Tahun 2013 Tatacara Pelanjutan Tempoh Percubaan) Pekeliling SPP Bil. 2 Tahun 2018 Tatacara Pelanjutan Tempoh Percubaan (Pekeliling ini membatalkan Pekeliling SPP Bil. 3 Tahun 2013 Tatacara Pelanjutan Tempoh Percubaan)

Tarikh Berkuatkuasa: 02 Ogos 2018

Pekeliling SPP Bil. 3 Tahun 2018 Tatacara Pengesahan Dalam Perkhidmatan (Pekeliling ini membatalkan Pekeliling SPP Bil. 4 Tahun 2013 Tatacara Pengesahan Dalam Perkhidmatan Dan Pemberian Taraf Berpencen) Pekeliling SPP Bil. 3 Tahun 2018 Tatacara Pengesahan Dalam Perkhidmatan (Pekeliling ini membatalkan Pekeliling SPP Bil. 4 Tahun 2013 Tatacara Pengesahan Dalam Perkhidmatan Dan Pemberian Taraf Berpencen)

Tarikh Berkuatkuasa: 02 Ogos 2018

Pekeliling SPP Bil. 4 Tahun 2018 Tatacara Pemberian Taraf Berpencen (Pekeliling ini membatalkan Pekeliling SPP Bil. 4 Tahun 2013 Tatacara Pengesahan Dalam Perkhidmatan Dan Pemberian Taraf Berpencen) Pekeliling SPP Bil. 4 Tahun 2018 Tatacara Pemberian Taraf Berpencen (Pekeliling ini membatalkan Pekeliling SPP Bil. 4 Tahun 2013 Tatacara Pengesahan Dalam Perkhidmatan Dan Pemberian Taraf Berpencen)

Tarikh Berkuatkuasa: 02 Ogos 2018

Pekeliling SPP Bil. 5 Tahun 2018 Pelaksanaan Sistem ePROPER (Pekeliling ini membatalkan Pekeliling SPP Bil. 1 Tahun 2017 Pelaksanaan Sistem ePROPER (Projek Rintis)) Pekeliling SPP Bil. 5 Tahun 2018 Pelaksanaan Sistem ePROPER (Pekeliling ini membatalkan Pekeliling SPP Bil. 1 Tahun 2017 Pelaksanaan Sistem ePROPER (Projek Rintis))

Pilihan W3C

Pilihan Warna:
blue green oren
Saiz Tulisan:
  • Arial
  • Calibri
  • Times New Roman

Kod QR

  qr code
Kini anda boleh melayari Portal Rasmi Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP) versi mudah alih menerusi telefon bimbit (Smartphone) hanya dengan menggunakan Kod QR SPP. Anda perlu :
checked1  Muat turun dan instalasi aplikasi QR Reader yang bersesuaian dengan Smartphone anda.
checked1  Buka aplikasi QR Reader yang telah di instalasi dan kemudian imbas Kod QR SPP di atas
   dengan menggunakan aplikasi QR Reader dari Smartphone anda.
checked1  Seterusnya, anda akan terus dibawa ke Portal Rasmi SPP versi mudah alih.