Pekeliling 2017

Bil Pekeliling Muat Turun
1 Pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Bilangan 2 Tahun 2017
Pelaksanaan Peraturan Pengendalian Laporan Pemeriksaan Kesihatan Oleh Ketua Jabatan Bagi Maksud Pelantikan Ke Dalam Perkhidmatan Pendidikan
  Muat Turun
2 Pekeliling SPP Bil 1 Tahun 2017
(Pelaksanaan Sistem ePROPER)
  Muat Turun
3 Borang Pendaftaran ID Pengguna Sistem ePROPER   Muat Turun

Pekeliling 2016

Bil Pekeliling Muat Turun
1 Pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Bilangan 3 Tahun 2016
Garis Panduan Permohonan Salinan Surat Pengesahan Dalam Perkhidmatan dan Surat Pemberian Taraf Berpencen
  Muat Turun
2 Pekeliling SPP Bil 1 Tahun 2016
Pelaksanaan Sistem ePROPER
(Pekeliling ini dibatalkan oleh Pekeliling SPP Bil. 1 Tahun 2017)
3 Pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Bilangan 2 Tahun 2016
Akuan Berkanun Bagi Pelantikan Ke Dalam Perkhidmatan Pelajaran
  Muat Turun

Pekeliling 2014

Bil Pekeliling Muat Turun
1 Pekeliling SPP Bil. 1 Tahun 2014
Pelantikan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG29 dan Gred DG41
(Pekeliling ini membatalkan Pekeliling SPP Bil. 1 Tahun 2013)
  Muat Turun
2 SURAT EDARAN TAHUN 2014
Pembatalan Pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP) Bilangan 1 Tahun 2009 - Perwakilan Kuasa Urusan Pengambilan Ke Jawatan-Jawatan Gred 1 Hingga 16 Yang Mensyaratkan Kelayakan Masuk Lebih Rendah Daripada Penilaian Menengah Rendah (PMR) Atau Yang Setaraf Dengannya Dan Urusan Perkhidmatan Yang Berkaitan
(Surat edaran ini membatalkan Pekeliling SPP Bil. 1 Tahun 2009)
  Muat Turun

Pekeliling 2013

Bil Pekeliling Muat Turun
1 Pekeliling SPP Bil. 1 Tahun 2013 (Pekeliling ini dibatalkan oleh Pekeliling SPP Bil. 1 Tahun 2014)
2 Pekeliling SPP Bil. 2 Tahun 2013
Tatacara bagi calon yang gagal temuduga pelantikan ke jawatan tetap Pegawai Perkhidmatan Pendidikan.
(Surat Pekeliling SPP Pengambilan Bil. 6 Tahun 2006 adalah dibatalkan)
  Muat Turun
3 Pekeliling SPP Bil. 3 Tahun 2013
Tatacara pelanjutan tempoh percubaan.
(Surat Pekeliling SPP Bil. 2 Tahun 2006 adalah dibatalkan)
  Muat Turun
4 Pekeliling SPP Bil. 4 Tahun 2013
Tatacara Pengesahan dalam Perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen
(Membatalkan Pekeliling SPP Bil. 1 Tahun 2006, Pekeliling SPP Bil. 4 Tahun 2008 dan Pekeliling SPP Bil. 2 Tahun 2010)
  Muat Turun

Pekeliling 2011

Bil Pekeliling Muat Turun
1 Pekeliling SPP Bil. 1 Tahun 2011
Kaedah Pelaksanaan tapisan Keselamatan bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan
(Pekeliling ini membatalkan Surat Pekeliling SPP Bil. 2 Tahun 2007 dan perenggan 4(e) dan 8(f) Pekeliling SPP Bil. 2 Tahun 2010)
  Muat Turun
2 Pekeliling SPP Bil. 2 Tahun 2011
Pemakluman Keputusan - keputusan Suruhanjaya mengenai pengambilan dan pelantikan dalam perkhidmatan pelajaran.
  Muat Turun

Pekeliling 2010

Bil Pekeliling Muat Turun
1 Pekeliling SPP Bil. 1 Tahun 2010
Tarikh pelantikan tetap pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma yang lulus Ijazah Sarjana Muda melalui program pengajian Jarak jauh.
  Muat Turun
2 Pekeliling SPP Bil. 2 Tahun 2010
Tatacara Pengesahan dalam perkhidmatan berdasarkan peraturan 27(3) peraturan - peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, kenaikan pangkat, dan penamatan) 2005
(Membatalkan Pekeliling SPP Bil.4 Tahun 2009)
(Perenggan 4(e) dan 8(f) dibatalkan oleh Pekeliling SPP Bil. 1 Tahun 2011)
(Dibatalkan oleh Pekeliling SPP Bil.4 Tahun 2013)

Pekeliling 2009

Bil Pekeliling Muat Turun
1 Pekeliling SPP Bil. 1 Tahun 2009
Perwakilan kuasa urusan Pengambilan ke Jawatan yang mensyaratkan kelayakan masuk lebih rendah daripada penilaian menengah rendah atau yang setaraf dengannya dan urusan perkhidmatan yang berkaitan.
(Pekeliling ini dibatalkan oleh Surat Edaran SPP Bil. 1 Tahun 2014)
2 Pekeliling SPP Bil. 2 Tahun 2009
Tarikh kuatkuasa pelantikan tetap bagi calon yang gagal hadir temuduga.
  Muat Turun
3 Pekeliling SPP Bil. 3 Tahun 2009
Perwakilan kuasa urusan pelantikan secara kontrak pegawai perkhidmatan pendidikan yang telah bersara wajib ke jawatan pegawai perkhidmatan pendidikan siswazah gerd DG41/DG44 dan pegawai perkhidmatan pendidikan lepasan diploma gred DGA29
  Muat Turun
4 Pekeliling SPP Bil. 4 Tahun 2009
Cadangan tindakan tatatertib terhadap ketua jabatan yang lewat mengemukakan perakuan pengesahan dalam perkhidmatan, pemberian taraf berpencen, pelanjutan tempoh percubaan dan penamatan perkhidmatan tanpa sebab yang munasabah.   
(Pekeliling ini dibatalkan oleh Pekeliling SPP Bil.2 Tahun 2010)

Pekeliling 2008

Bil Pekeliling Muat Turun
1 Pekeliling SPP Bil. 1 Tahun 2008
Permohonan pelantikan tetap ke jawatan pegawai perkhidmatan pendidikan siswazah dan pegawai perkhidmatan pendidikan lepasan diploma secara sepanjang masa
  Muat Turun
2 Pekeliling SPP Bil. 2 Tahun 2008
Urusan kenaikan pangkat secara lantikan bagi anggota dalam Skim Perkhidmatan Jumud yang ada perbekalan kenaikan pangkat secara lantikan
  Muat Turun
3 Pekeliling SPP Bil. 3 Tahun 2008
Tatacara pelantikan tetap ke jawatan pegawai perkhidmatan pendidikan bagi calon yang pernah gagal temuduga
(Pekeliling ini dibatalkan oleh Pekeliling SPP Bil. 2 Tahun 2013)
4 Pekeliling SPP Bil. 4 Tahun 2008
Kaedah pelaksanaan pemberian taraf berpencen anggota perkhidmatan pendidikan
(Pekeliling ini dibatalkan oleh Pekeliling SPP Bil. 4 Tahun 2013)

Pekeliling 2007

Bil Pekeliling Muat Turun
1 Pekeliling SPP Bil. 1 Tahun 2007
Pelantikan tetap ke Jawatan pegawai perkhidmatan pendidikan siswazah/Lepasan Diploma/bukan siswazah.
  Muat Turun
2 Pekeliling SPP Bil. 2 Tahun 2007
Pelantikan tetap ke Jawatan pegawai perkhidmatan pendidikan siswazah/Lepasan Diploma/bukan siswazah.
(Pekeliling ini dibatalkan oleh Pekeliling SPP Bil. 1 Tahun 2011)

Pekeliling 2006

Bil Pekeliling Muat Turun
1 Pekeliling SPP Bil. 1 Tahun 2006
Pelantikan tetap ke jawatan PPPS/Lepasan Diploma/Bukan siswazah
  Muat Turun
2 Pekeliling SPP Bil. 4 Tahun 2006
Prinsip calon gagal temuduga pelantian (Permohonan Mulai Januari 2006).
(Surat Pekeliling ini dibatalkan oleh pekeliling SPP Bil. 2 Tahun 2013)
3 Pekeliling SPP Bil. 5 Tahun 2006
Prinsip calon lewat memohon pelantikan.
  Muat Turun
4 Pekeliling SPP Bil. 6 Tahun 2006
Prinsip calon gagal temuduga pelantikan (Pindaan).
(Surat Pekeliling ini dibatalkan oleh Pekeliling SPP Bil. 2 Tahun 2013)
5 Pekeliling SPP Bil. 1 Tahun 2006
Kaedah Penetapan Tarikh Pengesahan Dalam Perkhidmatan
(Surat Pekeliling ini dibatalkan oleh Pekeliling SPP Bil. 4 Tahun 2013)
6 Pekeliling SPP Bil. 2 Tahun 2006
Kaedah Pelanjutan Tempoh Percubaan
(Surat Pekeliling ini dibatalkan oleh Pekeliling SPP Bil. 3 Tahun 2013)

Pekeliling 2005

Bil Pekeliling Muat Turun
1 Pekeliling SPP Bil. 1 Tahun 2005
Tarikh pelantikan tetap pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma yang lulus Ijazah Sarjana Muda melalui program pengajian Jarak jauh.
  Muat Turun

Garis Panduan Permohonan Salinan Surat Pengesahan Dalam Perkhidmatan dan Surat Pemberian Taraf Berpencen 

Kod QR

  qr code
Kini anda boleh melayari Portal Rasmi Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP) versi mudah alih menerusi telefon bimbit (Smartphone) hanya dengan menggunakan Kod QR SPP. Anda perlu :
checked1  Muat turun dan instalasi aplikasi QR Reader yang bersesuaian dengan Smartphone anda.
checked1  Buka aplikasi QR Reader yang telah di instalasi dan kemudian imbas Kod QR SPP di atas
   dengan menggunakan aplikasi QR Reader dari Smartphone anda.
checked1  Seterusnya, anda akan terus dibawa ke Portal Rasmi SPP versi mudah alih.