header1
checked1 Urusan pengambilan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP)/Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi (PPPT) akan diselesaikan dalam tempoh lapan (8) minggu dari tarikh permohonan lengkap.
checked1 Urusan pengambilan Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP) akan diselesaikan dalam tempoh 10 minggu dari tarikh permohonan lengkap.
checked1 Pemakluman keputusan temu duga Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP)/Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi (PPPT) akan dikeluarkan dalam tempoh empat (4) minggu dari tarikh akhir keseluruhan siri temu duga diadakan.
checked1 Pemakluman keputusan temu duga Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP)  akan dikeluarkan dalam tempoh enam (6) minggu dari tarikh akhir keseluruhan zon temu duga diadakan.
header2
checked1 Keputusan urusan pengesahan lantikan akan dimaklumkan dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh pakej setuju terima tawaran lengkap diterima.
checked1 Keputusan urusan Pengesahan Dalam Perkhidmatan (PDP), Pelanjutan Tempoh Percubaan (PTP) dan Pemberian Taraf Berpencen (PTB) akan dimaklumkan dalam tempoh enam (6) minggu dari tarikh perakuan lengkap diterima.
header3
checked1 Surat keputusan Tindakan Tatatertib Am Suruhanjaya dikeluarkan kepada pegawai dalam tempoh lapan (8) minggu setelah representasi pegawai, ulasan Ketua Jabatan dan dokumen berkaitan lengkap diterima.
checked1 Surat keputusan Rayuan Tatatertib Suruhanjaya dikeluarkan kepada pegawai dalam tempoh enam (6) minggu setelah surat rayuan dan dokumen berkaitan lengkap diterima.
checked1 Surat keputusan Rayuan Naik Pangkat Suruhanjaya dikeluarkan kepada pegawai dalam tempoh lapan (8) minggu setelah surat rayuan dan dokumen lain lengkap diterima.
header4
checked1 Pemakluman akuan penerimaan aduan yang diterima melalui emel dalam tempoh satu (1) hari bekerja.
checked1 Maklum balas ke atas aduan diberikan dalam tempoh lima (5) hari bekerja.
checked1 Pembayaran bil dalam tempoh 14 hari daripada bil lengkap diterima.
header5 1
checked1 Memastikan ketersediaan capaian kepada Portal Rasmi Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan sekurang-kurangnya 95%.
header6 2
checked1 Minit Mesyuarat Suruhanjaya diedarkan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas tarikh mesyuarat.
checked1 Keputusan dasar dimuat naik ke dalam sistem e-Ruling dalam tempoh tiga (3) hari bekerja selepas minit Mesyuarat Suruhanjaya disahkan.

Pilihan W3C

Pilihan Warna:
blue green oren
Saiz Tulisan:
  • Arial
  • Calibri
  • Times New Roman

Kod QR

  qr code
Kini anda boleh melayari Portal Rasmi Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP) versi mudah alih menerusi telefon bimbit (Smartphone) hanya dengan menggunakan Kod QR SPP. Anda perlu :
checked1  Muat turun dan instalasi aplikasi QR Reader yang bersesuaian dengan Smartphone anda.
checked1  Buka aplikasi QR Reader yang telah di instalasi dan kemudian imbas Kod QR SPP di atas
   dengan menggunakan aplikasi QR Reader dari Smartphone anda.
checked1  Seterusnya, anda akan terus dibawa ke Portal Rasmi SPP versi mudah alih.