2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Bil Tajuk Tarikh Muat Turun
1. Teks Ucapan YBrs. Tuan Md Radzi Bin Hashim Sempena Amanat Tahun Baharu 2023
Oleh : YBrs. Tuan Md Radzi Bin Hashim, Setiausaha SPP
8 Februari 2023  Muat Turun
Bil Tajuk Tarikh Muat Turun
1. Teks Ucapan YBrs. Tuan Md Radzi Bin Hashim Sempena Amanat Tahun Baharu 2022
Oleh : YBrs. Tuan Md Radzi Bin Hashim, Setiausaha SPP
12 Januari 2022  Muat Turun
2. Teks Ucapan YBhg. Datuk Seri Dr. Mazlan Yusoff, Pengerusi bersama Warga Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan (SPP)
Oleh :YBhg. Datuk Seri Dr. Mazlan Yusoff , Pengerusi SPP
14 April 2022  Muat Turun
Bil Tajuk Tarikh Muat Turun
1. Teks Ucapan YBrs. Tuan Md Radzi Bin Hashim Sempena Majlis Pelancaran Aplikasi F.I.K.I.R & Majlis Apresiasi Pengerusi Serta Anggota Suruhanjaya
Oleh : YBrs. Tuan Md Radzi Bin Hashim, Setiausaha SPP
9 November 2021  Muat Turun
2. Teks Ucapan YBhg. Tan Sri Dr. Khair Bin Mohamad Yusof Sempena Taklimat Urusan Temu Duga Pengambilan Khas PPP DG41 Secara One-Off Tahun 2021
Oleh : YBhg. Tan Sri Dr. Khair Bin Mohamad Yusof, Pengerusi SPP
4 Oktober 2021  Muat Turun
3. Teks Ucapan YBhg. Tan Sri Dr. Khair Bin Mohamad Yusof Sempena Program Webinar Kerjaya Bersama Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan (SPP)
Oleh : YBhg. Tan Sri Dr. Khair Bin Mohamad Yusof, Pengerusi SPP
19 Ogos 2021  Muat Turun
4. Teks Ucapan YBhg. Tan Sri Dr. Khair Bin Mohamad Yusof Sempena Program Wacana Kerjaya Bersama Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan (SPP)
Oleh : YBhg. Tan Sri Dr. Khair Bin Mohamad Yusof, Pengerusi SPP
4 Ogos 2021  Muat Turun
5. Teks Ucapan YBrs. Tuan Md Radzi Bin Hashim Sempena Majlis Amanat Setiausaha dan Program Wacana Ilmu Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan
Oleh : YBrs. Tuan Md Radzi Bin Hashim, Setiausaha SPP
23 Mac 2021  Muat Turun
6. Teks Ucapan YBhg. Tan Sri Dr. Khair Bin Mohamad Yusof Sempena Majlis Amanat Tahun 2021 YBhg. Tan Sri Pengerusi dan Ahli Suruhanjaya Bersama Warga Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan (SPP)
Oleh : YBhg. Tan Sri Dr. Khair Bin Mohamad Yusof, Pengerusi SPP
10 Februari 2021  Muat Turun 
Bil Tajuk Tarikh Muat Turun
1. Teks Ucapan YBhg. Datuk Suhaimi bin Jusoh Sempena Taklimat Khas Urusan Perkhidmatan melalui Sistem e-PROPER Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP) di Negeri Melaka
Oleh : YBhg. Datuk Suhaimi bin Jusoh, Setiausaha SPP
30 September 2020  Muat Turun
2. Teks Ucapan YBhg. Tan Sri Dr. Khair Bin Mohamad Yusof Sempena Majlis Amanat Tahun 2020 YBhg. Tan Sri Pengerusi Dan Ahli Suruhanjaya Bersama Warga Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP)
Oleh : YBhg. Tan Sri Dr. Khair Bin Mohamad Yusof, Pengerusi SPP
23 Januari 2020  Muat Turun 
Bil Tajuk Tarikh Muat Turun
1. Teks Ucapan YBhg. Tan Sri Dr. Khair Bin Mohamad Yusof Sempena Pelancaran Kit Panduan Ahli Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran
Oleh : YBhg. Tan Sri Dr. Khair Bin Mohamad Yusof, Pengerusi SPP
22 November 2019  Muat Turun
2.  Slide Ucapan YBrs. Encik Suhaimi bin Jusoh Sempena Majlis Perjumpaan Setiausaha SPP bersama Warga Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP)
Oleh : YBrs. Encik Suhaimi bin Jusoh, Setiausaha SPP
6 November 2019  Muat Turun
3. Teks Ucapan YBhg. Tan Sri Dr. Khair Bin Mohamad Yusof Sempena Program Bual Bicara Ahli Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Bersama Warga Pendidikan Tawau, Sabah
Oleh : YBhg. Tan Sri Dr. Khair Bin Mohamad Yusof, Pengerusi SPP
1 Oktober 2019  Muat Turun
4. Slide Ucapan YBrs. Encik Suhaimi bin Jusoh Sempena Majlis Perjumpaan Setiausaha SPP bersama Warga Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP)
Oleh : YBrs. Encik Suhaimi bin Jusoh, Setiausaha SPP
23 Ogos 2019  Muat Turun
5. Teks Ucapan YBhg. Tan Sri Dr. Khair Bin Mohamad Yusof Sempena Taklimat Kepada Wakil Jabatan Bagi Lembaga Temu Duga Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi
Oleh : YBhg. Tan Sri Dr. Khair Bin Mohamad Yusof, Pengerusi SPP
28 Mei 2019  Muat Turun
6. Teks Ucapan YBhg. Tan Sri Dr. Khair Bin Mohamad Yusof Sempena Taklimat Persediaan Temu Duga Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran, di Universiti Sains Malaysia
Oleh : YBhg. Tan Sri Dr. Khair Bin Mohamad Yusof, Pengerusi SPP
25 Mei 2019  Muat Turun
7. Teks Ucapan YB Datuk Wira Dr Md Farid Bin Md Rafik Sempena Program Bual Bicara Ahli Suruhanjaya Bersama Warga Pendidikan Bahagian Miri dan Majlis Penyampaian Watikah Pelantikan Kepada Pengerusi Lembaga Temu Duga SPP Negeri Sarawak.
Oleh : YB Datuk  Wira Dr Md Farid Bin Md Rafik, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri
22 April 2019  Muat Turun
8. Teks Ucapan YBhg. Tan Sri Dr. Khair Bin Mohamad Yusof Sempena Majlis Perjumpaan Yang Berbahagia Tan Sri Pengerusi Dan Ahli Suruhanjaya Bersama Warga Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP)
Oleh : YBhg. Tan Sri Dr. Khair Bin Mohamad Yusof, Pengerusi SPP
11 April 2019   Muat Turun
9. Teks Ucapan YBhg. Tan Sri Dr. Khair Bin Mohamad Yusof Sempena Program Bual Bicara SPP Bersama Warga Pendidikan Negeri Kedah.
Oleh : YBhg. Tan Sri Dr. Khair Bin Mohamad Yusof, Pengerusi SPP
26 Februari 2019  Muat Turun
10. Slide Ucapan YBhg. Datuk Abu Bakar bin Idris Sempena Perhimpunan Bulanan SPP.
Oleh : YBhg. Datuk Abu Bakar bin Idris, Setiausaha SPP
24 Januari 2019  Muat Turun
Bil Tajuk Tarikh Muat Turun
1. Slide Ucapan YBhg. Datuk Abu Bakar bin Idris Sempena Perhimpunan Bulanan SPP.
Oleh : YBhg. Tan Sri Dr. Haili bin Dolhan, Pengerusi SPP
27 September 2018  Muat Turun
2. Teks Ucapan YBhg. Tan Sri Dr. Haili bin Dolhan Sempena Majlis Makan Malam SPP Bersama Urus Setia JPN Pahang.
Oleh : YBhg. Tan Sri Dr. Haili bin Dolhan, Pengerusi SPP
24 April 2018  Muat Turun
3. Teks Ucapan YBhg. Tan Sri Dr. Haili bin Dolhan Sempena Program Bual Bicara SPP Bersama Warga Pendidikan Pahang.
Oleh : YBhg. Tan Sri Dr. Haili bin Dolhan, Pengerusi SPP
24 April 2018  Muat Turun
4. Teks Ucapan YBhg. Tan Sri Dr. Haili bin Dolhan Sempena Majlis Perasmian Pelancaran Sistem ePROPER SPP Negeri Perak.
Oleh : YBhg. Tan Sri Dr. Haili bin Dolhan, Pengerusi SPP
19 Februari 2018  Muat Turun
 5. Teks Ucapan YBhg. Tan Sri Dr. Haili bin Dolhan Sempena Majlis Penganugerahan MS ISO 9001:2015 SPP.
Oleh : YBhg. Tan Sri Dr. Haili bin Dolhan, Pengerusi SPP
13 Februari 2018  Muat Turun
6. Slide Ucapan YBhg. Datuk Abu Bakar bin Idris Sempena Majlis Amanat Tahun 2018.
Oleh : YBhg. Datuk Abu Bakar bin Idris, Setiausaha SPP
29 Januari 2018 Muat Turun
7. Teks Ucapan YB Datuk Joseph Entulu Anak Belaun Sempena Program Bual Bicara SPP Bersama Warga Pendidikan Sibu, Sarawak.
Oleh : YB Datuk Joseph Entulu Anak Belaun, Menteri Di Jabatan Perdana Menteri
25 Januari 2018  Muat Turun
8. Teks Ucapan YBhg. Tan Sri Dr. Haili bin Dolhan Sempena Program Turun Padang (TUPA) SPP.
Oleh : YBhg. Tan Sri Dr. Haili bin Dolhan, Pengerusi SPP
24 Januari 2018  Muat Turun
Bil Tajuk Tarikh Muat Turun
1. Slide Ucapan YBhg. Datuk Abu Bakar bin Idris Sempena Perhimpunan Bulanan SPP.
Oleh : YBhg. Datuk Abu Bakar bin Idris, Setiausaha SPP
20 Disember 2017 Muat Turun
2.  Teks Ucapan YBhg. Tan Sri Dr. Haili bin Dolhan Sempena Majlis Perhimpunan Bersama Tan Sri Pengerusi SPP dan Pelancaran Portal Rasmi Baharu SPP.
Oleh : YBhg. Tan Sri Dr. Haili bin Dolhan, Pengerusi SPP
4 Disember 2017  Muat Turun
3.  Teks Ucapan YBhg. Tan Sri Dr. Haili bin Dolhan Sempena Majlis Makan Malam YB Datuk Joseph Entulu Anak Belaun Bersama Ahli-Ahli Suruhanjaya SPP.
Oleh : YBhg. Tan Sri Dr. Haili bin Dolhan, Pengerusi SPP
25 Oktober 2017  Muat Turun
4.  Slide Ucapan YBhg. Datuk Abu Bakar bin Idris Sempena Majlis Perhimpunan Bulan Oktober 2017
Oleh : YBhg. Datuk Abu Bakar bin Idris, Setiausaha SPP
5 Oktober 2017 Muat Turun
5.  Teks Ucapan YBhg. Tan Sri Dr. Haili bin Dolhan Sempena Program Bual Bicara SPP Bersama Warga Pendidikan Pulau Langkawi, Kedah.
Oleh : YBhg. Tan Sri Dr. Haili bin Dolhan, Pengerusi SPP
26 September 2017  Muat Turun
6.  Teks Ucapan YB Dato' Haji Tajul Urus bin Mat Zain Sempena Program Bual Bicara SPP.
Oleh : YB Dato' Haji Tajul Urus bin Mat Zain, Exco Pendidikan Negeri Kedah
26 September 2017  Muat Turun
7.  Slide Ucapan YBhg. Datuk Abu Bakar bin Idris Sempena Majlis Perhimpunan Bulan Mei 2017.
Oleh : YBhg. Datuk Abu Bakar bin Idris, Setiausaha SPP
24 Mei 2017  Muat Turun
8. Slide Ucapan YBhg. Datuk Abu Bakar bin Idris Sempena Majlis Perhimpunan & Amanat Tahun 2017.
Oleh : YBhg. Datuk Abu Bakar bin Idris, Setiausaha SPP
26 Januari 2017 Muat Turun
Bil Tajuk Tarikh Muat Turun
1.  Ucapan YBhg. Datuk Abu Bakar bin Idris Sempena Perhimpunan Bulanan SPP.
Oleh : YBhg. Datuk Abu Bakar bin Idris, Setiausaha SPP
20 Disember 2016 Muat Turun
2. Ucapan YBhg. Datuk Abu Bakar bin Idris Sempena Perhimpunan Bulanan SPP.
Oleh : YBhg. Datuk Abu Bakar bin Idris, Setiausaha SPP
2 September 2016 Muat Turun
3. Ucapan YBhg. Datuk Abu Bakar bin Idris Sempena Perhimpunan Bulanan SPP.
Oleh : YBhg. Datuk Abu Bakar bin Idris, Setiausaha SPP
3 Jun 2016 Muat Turun

Pilihan W3C

Pilihan Warna:
blue green oren
Saiz Tulisan:
  • Arial
  • Calibri
  • Times New Roman

Kod QR

  qr code
Kini anda boleh melayari Portal Rasmi Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP) versi mudah alih menerusi telefon bimbit (Smartphone) hanya dengan menggunakan Kod QR SPP. Anda perlu :
checked1  Muat turun dan instalasi aplikasi QR Reader yang bersesuaian dengan Smartphone anda.
checked1  Buka aplikasi QR Reader yang telah di instalasi dan kemudian imbas Kod QR SPP di atas
   dengan menggunakan aplikasi QR Reader dari Smartphone anda.
checked1  Seterusnya, anda akan terus dibawa ke Portal Rasmi SPP versi mudah alih.