HEBAHAN PANGGILAN TEMU DUGA BAGI PENGAMBILAN KHAS PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN GRED DG41 SECARA ONE-OFF TAHUN 2021 (FASA 1)

Semakan panggilan temu duga Fasa 1 adalah bagi opsyen – opsyen berikut :

1) Bahasa Cina;
2) Bahasa Semai;
3) Bahasa Iban;
4) Bahasa Kadazandusun;
5) Muzik;
6) Tahfiz;
7) Bimbingan dan Kaunseling (SJKC);
8) Pendidikan Seni / Seni Visual (SJKC);
9) Pendidikan Khas (SJKC);
10) Pendidikan Moral (SJKC);
11) Muzik (SJKC);
12) Sejarah (SJKC);
13) Reka Bentuk Teknologi (SJKC);
14) Matematik (SJKC); dan
15) Pendidikan Jasmani dan Kesihatan (SJKC).

 Calon boleh membuat semakan bagi panggilan temu duga di SINI.