Webmail     
search
  qr-code

keputusan td ppp 1

Keputusan temu duga bagi pelantikan tetap ke jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG41/29 boleh disemak di sini melibatkan calon berikut: 

i. Program Pelajar Cemerlang

ii. Tajaan Kementerian Pendidikan Malaysia dari Universiti Awam

iii. Skim Latihan Tenaga Pengajar Program Matrikulasi

iv. Interim Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC)

v. Tajaan Bahagian Pendidikan dan Latihan Teknikal Vokasional (BPLTV) Semenanjung, Sabah dan Sarawak

vi. Bahagian GENIUS, KPM

Surat Arahan Penempatan akan dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).

TINDAKAN CALON SELANJUTNYA:

Calon yang berjaya perlu memuat turun, menyimpan dan mencetak Surat Tawaran Lantikan dan Pakej Setuju Terima Tawaran (PSTT) dalam tempoh enam (6) minggu sahaja dari tarikh hebahan ini dibuat. Untuk makluman, PSTT hendaklah dihantar kepada Ketua Jabatan masing-masing seperti yang dinyatakan dalam Surat Arahan Penempatan oleh KPM.

Sekiranya terdapat sebarang kesilapan alamat pada surat tawaran tersebut, calon-calon adalah dimohon untuk menghantar emel kepada alamat emel iaitu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Sila kemukakan alamat yang betul beserta nombor kad pengenalan dan nombor telefon untuk dihubungi kepada emel tersebut. SPP akan menghubungi calon apabila surat tawaran tersebut telah dikemaskini dan boleh dicetak semula.

Manakala bagi calon yang mendapat keputusan 'Tertakluk kepada Kelulusan Mesyuarat Suruhanjaya', keputusan akan dikeluarkan setelah semua dokumen telah dikemukakan kepada SPP.

W3C Options

Color Option:
blue green oren
Text Size:
  • Arial
  • Calibri
  • Times New Roman

QR Code

  qr code
Now you can visit The Official Portal of Education Service Commission Malaysia (SPP) mobile version via Smartphone by using the SPP QR Code. You need to :
checked1  Download and install the QR Reader which is compatible with your smartphone.
checked1  Open QR Reader that has been installed and then scan the SPP QR code above
   using QR Reader application from your smartphone.
checked1  Next, you will be taken straight to the Official Portal of SPP mobile version.