soalan lazim2| hubungi kami2| aduan2| petalaman3
PENGUMUMAN

Pengumuman Guru

result10

Keputusan temu duga bagi pelantikan tetap ke jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) Gred DG41 untuk Calon Program Pelajar Cemerlang, Program Kembar Pra Perkhidmatan, Teach For Malaysia dan Universiti Awam (Opsyen Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris) yang telah diadakan pada 29 Oktober - 13 November 2018 boleh disemak di sini.

Surat Arahan Penempatan akan dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).

TINDAKAN CALON SELANJUTNYA:

Calon yang berjaya perlu memuat naik, menyimpan dan mencetak Surat Tawaran Lantikan dan Pakej Setuju Terima Tawaran (PSTT) dalam tempoh enam (6) minggu sahaja dari tarikh hebahan ini dibuat. Untuk makluman, PSTT hendaklah dihantar kepada Ketua Jabatan masing-masing seperti di dalam Surat Arahan Penempatan oleh KPM.

Sekiranya terdapat sebarang kesilapan alamat pada surat tawaran tersebut, calon-calon adalah dimohon untuk menghantar emel kepada alamat emel iaitu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sila kemukakan alamat yang betul beserta nombor kad pengenalan dan nombor telefon untuk dihubungi kepada emel tersebut. SPP akan menghubungi calon apabila surat tawaran tersebut telah dikemaskini dan boleh dicetak semula.

 

RESULT

Keputusan temu duga bagi pelantikan tetap ke jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) Gred DG41 untuk Calon Simpanan Lepasan Universiti Awam yang telah diadakan pada 9 - 27 April 2018 boleh disemak di sini.

 

Surat Arahan Penempatan akan dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).

TINDAKAN CALON SELANJUTNYA:

Calon yang berjaya perlu memuat naik, menyimpan dan mencetak Surat Tawaran Lantikan dan Pakej Setuju Terima Tawaran (PSTT) dalam tempoh enam (6) minggu sahaja dari tarikh hebahan ini dibuat. Untuk makluman, PSTT hendaklah dihantar kepada Ketua Jabatan masing-masing seperti di dalam Surat Arahan Penempatan oleh KPM.

Sekiranya terdapat sebarang kesilapan alamat pada surat tawaran tersebut, calon-calon adalah dimohon untuk menghantar emel kepada alamat emel iaitu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.y

Sila kemukakan alamat yang betul beserta nombor kad pengenalan dan nombor telefon untuk dihubungi kepada emel tersebut. SPP akan menghubungi calon apabila surat tawaran tersebut telah dikemaskini dan boleh dicetak semula.

download

Keputusan temu duga bagi pelantikan tetap ke jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) Gred DG41 untuk calon lepasan IPGM, bagi sesi temu duga yang telah diadakan bermula pada 29 Oktober  2018 hingga 9 November 2018 boleh disemakdi sini.

Surat Arahan Penempatan akan dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).

TINDAKAN CALON SELANJUTNYA:

Calon yang berjaya perlu memuat naik, menyimpan dan mencetak Surat Tawaran Lantikan dan Pakej Setuju Terima Tawaran (PSTT) dalam tempoh enam (6) minggu sahaja dari tarikh hebahan ini dibuat. Untuk makluman, PSTT hendaklah dihantar kepada Ketua Jabatan masing-masing seperti di dalam Surat Arahan Penempatan oleh KPM.

Sekiranya terdapat sebarang kesilapan alamat pada surat tawaran tersebut, calon-calon adalah dimohon untuk menghantar emel kepada alamat emel iaituThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.atau This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Sila kemukakan alamat yang betul beserta nombor kad pengenalan dan nombor telefon untuk dihubungi kepada emel tersebut. SPP akan menghubungi calon apabila surat tawaran tersebut telah dikemaskini dan boleh dicetak semula.

download

 

Keputusan temu duga bagi pelantikan tetap ke jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) Gred DG41 calon PERMATA, bagi sesi temu duga yang telah diadakan pada 1 November 2018 boleh disemakdi sini 

Surat Arahan Penempatan akan dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).

TINDAKAN CALON SELANJUTNYA:

Calon yang berjaya perlu memuat turun, menyimpan dan mencetak Surat Tawaran Lantikan dan Pakej Setuju Terima Tawaran (PSTT) dalam tempoh enam (6) minggu sahaja dari tarikh hebahan ini dibuat. Untuk makluman, PSTT hendaklah dihantar kepada Ketua Jabatan masing-masing seperti di dalam Surat Arahan Penempatan oleh KPM.

Sekiranya terdapat sebarang kesilapan alamat pada surat tawaran tersebut, calon-calon adalah dimohon untuk menghantar emel kepada alamat emel iaituThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Sila kemukakan alamat yang betul beserta nombor kad pengenalan dan nombor telefon untuk dihubungi kepada emel tersebut. SPP akan menghubungi calon apabila surat tawaran tersebut telah dikemaskini dan boleh dicetak semula.

Calon panggilan temu duga bagi Lepasan Institut Pendidikan Guru Malaysia (PISMP, PPC, PKP, TFM), PERMATA dan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (ISMP Opsyen Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris) Untuk Lantikan Ke Jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan boleh menyemak maklumat panggilan temu duga di sini. Calon adalah diingatkan untuk membawa dokumen berkaitan seperti dalam senarai semak yang telah ditetapkan.

QR Code

  qr code
Now you can visit The Official Portal of Education Service Commission Malaysia (SPP) mobile version via Smartphone by using the SPP QR Code. You need to :
checked1  Download and install the QR Reader which is compatible with your smartphone.
checked1  Open QR Reader that has been installed and then scan the SPP QR code above
   using QR Reader application from your smartphone.
checked1  Next, you will be taken straight to the Official Portal of SPP mobile version.