soalan lazim2| hubungi kami2| aduan2| petalaman3
PENGUMUMAN

4

Keputusan temu duga bagi pelantikan ke jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan DG41 bagi calon untuk sesi temu duga yang dilaksanakan pada 10 Oktober 2018 boleh disemak di sini.

Surat Arahan Penempatan akan dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).

TINDAKAN CALON SELANJUTNYA

Calon yang berjaya perlu memuat naik, menyimpan dan mencetak Surat Tawaran Lantikan dan Pakej Setuju Terima Tawaran (PSTT) dalam tempoh enam (6) minggu sahaja dari tarikh hebahan ini dibuat. Untuk makluman, PSTT hendaklah dihantar kepada Ketua Jabatan masing-masing seperti di dalam Surat Arahan Penempatan oleh KPM.

Sekiranya terdapat sebarang kesilapan alamat pada surat tawaran tersebut, calon-calon adalah dimohon untuk menghantar emel kepada alamat emel iaitu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. atau This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Sila kemukakan alamat yang terkini beserta nombor kad pengenalan dan nombor telefon untuk dihubungi kepada emel tersebut. SPP akan menghubungi calon apabila surat tawaran tersebut telah dikemaskini dan boleh dicetak semula.

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Keputusan temu duga bagi pelantikan ke jawatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi DH41 bagi calon SIMPANAN untuk sesi temu duga yang dilaksanakan pada 7 hingga 14 Februari 2018 boleh disemak di sini.

Surat Arahan Penempatan akan dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).

TINDAKAN CALON SELANJUTNYA

Calon yang berjaya perlu memuat naik, menyimpan dan mencetak Surat Tawaran Lantikan dan Pakej Setuju Terima Tawaran (PSTT) dalam tempoh enam (6) minggu sahaja dari tarikh hebahan ini dibuat. Untuk makluman, PSTT hendaklah dihantar kepada Ketua Jabatan masing-masing seperti di dalam Surat Arahan Penempatan oleh KPM.

Sekiranya terdapat sebarang kesilapan alamat pada surat tawaran tersebut, calon-calon adalah dimohon untuk menghantar emel kepada alamat emel iaitu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. atau This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Sila kemukakan alamat yang terkini beserta nombor kad pengenalan dan nombor telefon untuk dihubungi kepada emel tersebut. SPP akan menghubungi calon apabila surat tawaran tersebut telah dikemaskini dan boleh dicetak semula.

 

interview2

The Education Services Commission (SPP) will be conducting an interview for the post of Education Service Officer (PPP) DG41 Grade for State of Sabah’s Interim Instructor on 10 October 2018.

Please note, here is an IMPORTANT ACTION which the candidate needs to do.

The candidates MUST:

Download, print out, complete and bring along

1. INTERVIEW CALL SLIP

2. CHECKLIST with related documents (original and copies)

The failure to bring the specified documents may result in the cancellation of the interview..

Please check the status of the interview call through this link  INTERVIEW CALL CHECKLIST.

RESULT

Keputusan temu duga bagi pelantikan ke jawatan Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP) bagi calon SIMPANAN untuk sesi temu duga yang dilaksanakan pada 24 hingga 27 Oktober 2017 boleh disemak di sini.

Surat Arahan Penempatan akan dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).

TINDAKAN CALON SELANJUTNYA:

Calon yang berjaya perlu memuat naik, menyimpan dan mencetak Surat Tawaran Lantikan dan Pakej Setuju Terima Tawaran (PSTT) dalam tempoh enam (6) minggu sahaja dari tarikh hebahan ini dibuat. Untuk makluman, PSTT hendaklah dihantar kepada Ketua Jabatan masing-masing seperti di dalam Surat Arahan Penempatan oleh KPM.

Sekiranya terdapat sebarang kesilapan alamat pada surat tawaran tersebut, calon-calon adalah dimohon untuk menghantar emel kepada alamat emel iaitu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. atau This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Sila kemukakan alamat yang betul beserta nombor kad pengenalan dan nombor telefon untuk dihubungi kepada emel tersebut. SPP akan menghubungi calon apabila surat tawaran tersebut telah dikemaskini dan boleh dicetak semula.

 

result11

 

KEPUTUSAN TEMU DUGA BAGI PELANTIKAN TETAP JAWATAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI GRED DH41 CALON PASARAN TERBUKA BAGI PENGISIAN DI NEGERI SABAH UNTUK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

 

TARIKH TEMU DUGA   : 7 HINGGA 14 FEBRUARI 2018

Keputusan temu duga bagi Pelantikan Tetap jawatan PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI GRED DH41 CALON PASARAN TERBUKA untuk sesi temu duga yang telah dilaksanakan pada 7 hingga 14 Februari 2018 di Kota Kinabalu, Sabah boleh disemak di SINI.

 

TINDAKAN CALON SELANJUTNYA

Calon-calon yang berjaya hendaklah mencetak Surat Tawaran Lantikan dan Pakej Setuju Terima Tawaran (PSTT) dalam tempoh 6 minggu daripada tarikh pemakluman ini.

Perlu diambil perhatian bahawa keputusan temu duga serta pautan untuk mencetak Surat Tawaran Lantikan dan PSTT tidak akan dipaparkan selepas tempoh 6 minggu. Kegagalan mencetak surat tawaran dalam tempoh yang dinyatakan akan menyebabkan tuan/puan tidak mempunyai salinan surat tawaran dan menyukarkan proses melapor diri.


Surat Arahan melapor diri akan dikemukakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi kepada calon-calon yang berjaya dalam masa terdekat. Untuk makluman, PSTT hendaklah dihantar kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP), Urus Setia Cawangan Sabah melalui Ketua Jabatan masing-masing dalam tempoh 30 hari selepas tarikh melapor diri.

 

QR Code

  qr code
Now you can visit The Official Portal of Education Service Commission Malaysia (SPP) mobile version via Smartphone by using the SPP QR Code. You need to :
checked1  Download and install the QR Reader which is compatible with your smartphone.
checked1  Open QR Reader that has been installed and then scan the SPP QR code above
   using QR Reader application from your smartphone.
checked1  Next, you will be taken straight to the Official Portal of SPP mobile version.