soalan lazim2| hubungi kami2| aduan2| petalaman3

 meeting

Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Malaysia melalui mesyuarat yang ke-1020 yang diadakan pada 23 Mei 2016 telah meluluskan pewakilan kuasa kepada Ketua Jabatan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia seperti di Lampiran A untuk menawarkan opsyen pertukaran pelantikan kepada pegawai dalam skim perkhidmatan yang terlibat bagi pelaksanaan rasionalisasi skim perkhidmatan mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2016 yang berkuat kuasa mulai 1 Julai 2016.

Sila klik untuk maklumat lanjut

QR Code

  qr code
Now you can visit The Official Portal of Education Service Commission Malaysia (SPP) mobile version via Smartphone by using the SPP QR Code. You need to :
checked1  Download and install the QR Reader which is compatible with your smartphone.
checked1  Open QR Reader that has been installed and then scan the SPP QR code above
   using QR Reader application from your smartphone.
checked1  Next, you will be taken straight to the Official Portal of SPP mobile version.